>> Produkty >> OP-200 przetwornik przemieszczeń

Pdf  Drukarka 

OP-200 przetwornik przemieszczeń

Przetworniki przemieszczeń względnych serii OP-200 współpracujące z wiroprądowymi czujnikami serii CW umożliwiają prowadzenie pomiarów różnych wielkości jak np. pomiary przemieszczeń względnych tak statycznych, jak i dynamicznych - (drgania), obserwację trajektorii osi czopa wału, liczenie elementów metalowych w czasie produkcji, pomiary prędkości obrotowej, sygnalizację przesunięć liniowych, synchronizację pomiarów, próbkowanie sygnałów pomiarowych w systemach analizy i akwizycji danych itp.

Ograniczona długość przewodu czujnikowego wymaga umieszczania przetwornika w sąsiedztwie obiektu. Szczelna obudowa przetwornika umożliwia jego instalację w dowolnych warunkach.

W zależności od wymagań może być stosowane różnorodne zasilanie przetwornika, dla uzyskania optymalnych dla użytownika sygnałów wyjściowych.
Fot. 1


tel. +48 (42) 659 47 74 , fax. +48 (42) 659 45 50
 Copyright © 1989-2024 SENSOR
pl |