>> Produkty >> WD-700 przetwornik drgań

Pdf  Drukarka 

WD-700 przetwornik drgań

Przetwornik drgań WD-700 przeznaczony jest do ciągłego nadzoru wibracyjnego wszelkich maszyn wirujących jak na przykład: wentylatory energetyczne, turbosprężarki, turbodmuchawy, turbopompy, przekładnie, silniki różnych rodzajów, agregaty pomocnicze itp.

Przetwornik standardowo przewidziany jest do współpracy z elektrodynamicznymi czujnikami drgań CS-300.

Inne wersje przetwornika umożliwiają współpracę z innymi rodzajami czujników jak na przykład: akcelerometrami piezoelektrycznymi z transmisją prądową, czujnikami wiroprądowymi do kontroli drgań względnych, przesunięć osiowych wirników itp.

W przyrządzie wbudowane są dwa niezależne, nastawiane przez użytkownika układy alarmowe. Zestyki przekaźników alarmowych wyprowadzone są do złącza na obudowie.

Przekroczenie nastawionego poziomu alarmowego sygnalizowane jest w sposób trwały na płycie czołowej przetwornika, tzn. utrzymuje się po obniżeniu się poziomu drgań. Kasowania dokonuje użytkownik.

Dla rejestracji bądź umożliwienia współpracy z systemem komputerowym wyprowadzony jest sygnał prądowy DC (4 -20 mA).
Fot. 1


tel. +48 (42) 659 47 74 , fax. +48 (42) 659 45 50
 Copyright © 1989-2024 SENSOR
pl |