>> Produkty >> KSD-400 analizator diagnostyczny

Pdf  Drukarka 

KSD-400 analizator diagnostyczny

Komputerowy analizator drgań KSD-400 jest wszechstronnym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do badania drgań oraz innych wielkości fizycznych występujących przy badaniach zespołów maszyn.

Podstawowym elementem analizatora jest komputer klasy IBM PC typu "notebook" wraz z multipleksowaną szesnastowejściową kartą przetwornika analogowo-cyfrowego w standardzie PCMCIA. Pomiary prowadzone są w czasie rzeczywistym.

Całe urządzenie umieszczone jest w walizce pomiarowej zawierającej: komputer z oprogramowaniem bazowym, kartę przetwornika PCMClA, zestaw kart wejściowych standaryzujących sygnały z czujników pomiarowych oraz zespół akumulatorów do zasilania całego analizatora (wraz z zasilaczem do ich ładowania).

Komputer należący do zestawu przystosowany jest do łatwego wyjęcia z walizki pomiarowej co umożliwia jego wykorzystanie do innych celów.

Oprogramowanie pomiarowe pracuje w środowisku Windows. Analizator może pracować w następujących trybach pracy:
  • pomiary natychmiastowe (asynchroniczne),
  • pomiary synchroniczne(sterowane impulsami z czujnika foto),
  • pomiary w funkcji czasu,
  • pomiary w funkcji zmian obrotów.
Wyniki pomiarów mogą być analizowane w trybie X-Y t.zn. sygnał z jednego kanału w funkcji drugiego kanału.
Fot. 1


Fot. 2


Fot. 3


tel. +48 (42) 659 47 74 , fax. +48 (42) 659 45 50
 Copyright © 1989-2023 SENSOR
pl |