>> Produkty >> SDM-200 system monitorowania maszyn

Pdf  Drukarka 

SDM-200 system monitorowania maszyn

Urządzenie SDM-200 przeznaczone jest do ciągłego nadzoru różnych maszyn wirujących jak np. turbozespoły, turbosprężarki, wentylatory, turbopompy, silniki itp. System umożliwia ciągły pomiar i nadzór takich wielkości jak:
  • drgania bezwględne łożysk,
  • drgania względne wału,
  • przesuw osiowy wałów,
  • wydłużenia korpusów,
  • prędkość obrotowa.
Konfiguracja systemu zależna jest od charakterystyki obiektu oraz wymagań użytkownika. System będący zawsze otwartym, może być rozbudowany o nadzór innych wielkości (ciśnienia, temperatury, drgań bezwględnych wałów itp).

Urządzenie wykonane jest w postaci zunifikowanej kasety EURO 19". Na życzenie kaseta może być wbudowana w szczelną, zamykaną obudowę metalową umożliwiającą jej instalowanie na zewnątrz pomieszczeń.

Wszystkie tory pomiarowe posiadają wbudowane dwupoziomowe układy alarmowe, wyjścia (AC) do analizy, oraz wyjścia prądowe DC 4-20 mA do rejestracji analogowej.

Na życzenie urządzenie może być wyposażone w rejestrator wielopunktowy, jak również w obwody izolacji galwanicznej sygnałów wyjściowych DC.
Fot. 1


tel. +48 (42) 659 47 74 , fax. +48 (42) 659 45 50
 Copyright © 1989-2024 SENSOR
pl |